Yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler

0 11

Türkiye’de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip vilayet yüzde 45,3 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip vilayet ise yüzde 17,3 ile Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ait çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip vilayet yüzde 45,3 ile Şanlıurfa olurken, bu kenti yüzde 42,8 ile Şırnak, yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu vilayetler ise yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

Çocuk nüfus yaş kümesine nazaran incelendiğinde, 2015 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,9’unun 0-4 yaş kümesinde, yüzde 27,7’sinin 5-9 yaş kümesinde, yüzde 27’sinin 10-14 yaş kümesinde ve yüzde 17,4’ünün 15-17 yaş kümesinde yer aldığı görülürken, 2020 yılında yüzde 26,9’unun 0-4 yaş kümesinde, yüzde 28,7’sinin 5-9 yaş kümesinde, yüzde 28,2’sinin 10-14 yaş kümesinde ve yüzde 16,2’sinin 15-17 yaş kümesinde yer aldığı kayıtlara geçti.

Yeni doğan bebeklere konulan en tanınan erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Mustafa, en tanınan kız isimleri Zeynep, Asel ve Elif oldu. Ayrıyeten, 0-17 yaş kümesindeki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimleri Yusuf, Mustafa ve Demir, kız çocuk isimleri ise Zeynep, Elif ve Tülin olarak belirlendi.

Bir ülkede 15-64 yaş kümesinde bulunan çalışma çağındaki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş kümesindeki kişi sayısı olarak tanımlanan “yaş bağımlılık oranı”, ADNKS sonuçlarına nazaran geçen yıl yüzde 47,7 oldu.

Yaş kümesi 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş kümesindeki çocuk sayısını tabir eden “çocuk bağımlılık oranı” ise yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarında çocuk bağımlılık oranının 2030’da yüzde 32,3’e, 2040’ta 29,9’a, 2060’ta yüzde 28’e ve 2080’de yüzde 26,7’ye gerileyeceği öngörüldü.

Doğum istatistiklerine nazaran, 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 183 bin 652 oldu. Doğan bebeklerin 606 bin 861’i erkek, 576 bin 791’i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 96,9’unu tekil, yüzde 3’ünü ikiz, yüzde 0,1’ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı datalarına nazaran, hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010’da yüzde 91,6 iken 2019’da yüzde 97 oldu. Sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki oranı 2014’te yüzde 51,1 iken 2019’da yüzde 54,4’e yükseldi.

Hayat Tabloları 2017-2019 sonuçlarına nazaran, doğuşta beklenen hayat müddeti, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve bayanlar için 81,3 yıl oldu.

Türkiye’de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan hayat müddetinin ortalama 72,5 yıl, erkek çocuklar için 69,9 yıl ve kız çocuklar için 75,2 yıl olduğu görüldü. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için ise bu mühlet 64,6 yıl oldu. Erkekler çocuklar için bu müddet 62 yıl iken kız çocuklar için 67,3 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu yaş için kız ve erkek çocuklar ortasındaki beklenen hayat mühleti farkı ise 5,3 yıl olarak belirlendi.

– Ortaokulda net okullaşma oranı yüzde 95,9

Ulusal Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran, 5 yaş net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılında yüzde 67,2 iken 2019-2020 öğretim yılında yüzde 75,1 olarak gerçekleşti.

Ortaokul düzeyinde net okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında yüzde 95,9 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul düzeyinde yüzde 95,7, kız çocukları için yüzde 96,1 olduğu görüldü.

Eğitim kademelerine ve cinsiyete nazaran okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara nazaran bir artış gözlendi.

İlkokul tamamlama oranı 2014-2015 eğitim ve öğretim devrinde yüzde 97,7 iken bu oran 2019-2020 eğitim ve öğretim periyodunda yüzde 98,6 oldu.

Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 58,8’den yüzde 70,3’e yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2019-2020 eğitim ve öğretim devrinde erkek çocuklar için yüzde 67,8, kız çocuklar için yüzde 72,9 olduğu görüldü.

– Kız çocuklarının evlilik durumları

Evlenme istatistiklerine nazaran 16-17 yaş kümesindeki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002’de yüzde 7,3 iken, geçen yıl yüzde 2,7’ye düştü.

Öte yandan, birebir yaş kümesinde olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002’de yüzde 0,5 iken, 2020’de yüzde 0,1 oldu.

– Çocuklarda iş gücüne katılma

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 sonuçlarına nazaran, 15-17 yaş kümesindeki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,2 olarak kaydedildi.

İş gücüne katılma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görüldü.

– Çocuklarda en fazla görülen hastalık üst teneffüs yolu enfeksiyonu

Türkiye Sağlık Araştırması 2019 yılı sonuçlarına nazaran, ailelerin beyanları doğrultusunda 2-14 yaş kümesindeki çocukların yüzde 2,2 ile en fazla görmede zorluk çektikleri görüldü. Tıpkı yaş kümesindeki çocukların yüzde 2’sinin duymada, yüzde 1,5’inin öğrenmede, yüzde 1,4’ünün yürümede, yüzde 1,1’inin ise konuşmada zorluk çektikleri söz edildi.

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık tipleri incelendiğinde 0-6 yaş kümesinde yüzde 35,9 ile en çok üst teneffüs yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt teneffüs yolu enfeksiyonu, yüzde 6,9 ile kansızlık izledi.

Yaş kümesi 7-14 olan çocuklarda da yüzde 29,4 ile üst teneffüs yolu enfeksiyonu birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sıhhati meseleleri, yüzde 10,9 ile göz ile ilgili meseleler izledi.

– Babası vefat etmiş çocukların sayısı 269 bin 202 oldu

ADNKS sonuçlarına nazaran 2020 yılında 22 milyon 750 bin 657 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 269 bin 202, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 80 bin 798, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 518 olduğu görüldü.

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının bilgilerine nazaran, geçen yıl Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 13 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut hami aile sayısı 6 bin 481, esirgeyici aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak gerçekleşti. Evlat edindirilen çocuk sayısı 493 oldu.

Boşanma istatistiklerine nazaran, geçen yıl boşanan çiftlerin sayısı 135 bin 22 olurken, mutlaklaşan boşanma davaları sonucunda 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 75,8’inin anneye, yüzde 24,2’sinin ise babaya verildiği görüldü.

– Bebek vefat suratı binde 9,1 oldu

Mevt ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran, 2009’da bebek mevt suratı binde 13,9 iken 2019 yılında binde 9,1’e geriledi. Bebek mevt suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2009-2019 yılları ortasında bebek mevt suratının erkek bebekler için binde 14,6’dan binde 9,8’e, kız bebekler için binde 13,1’den binde 8,4’e düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme mümkünlüğünü söz eden 5 yaş altı mevt suratı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2019 yılında binde 11,2’ye geriledi.

5 yaş altı mevt suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2009-2019 yılları ortasında beş yaş altı vefat suratının erkek çocuklar için binde 18,5’ten binde 12’ye, kız çocuklar için binde 16,8’den binde 10,3’e düştüğü gözlendi.

– Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

2019’da 1-17 yaş kümesinde en fazla çocuk vefatları, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Kelam konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş kümesindeki çocuk vefat sayısı 2019 yılında 1326 oldu.

Hudut sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 877 çocuk, âlâ huylu ve makus huylu tümörler nedeniyle 684 çocuk, konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler nedeniyle 509 çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.