SPK 40 işçi alacak

0 4

Sermaye Piyasası Şurası’nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı takımına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak kâfi sayıda aday işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KONSEYİ MESLEK İŞÇİ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ İMTİHANI

İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer alan genel koşulları taşımak,

2 – 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve İktisat, İşletme ve İdare Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, İdare Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Lisanlar Yüksekokullarının kısımları olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma İktisadı ve Sanayi Alakaları, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, İktisat ve Finans, Sanayi Mühendisliği, Sanayi Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu İdaresi, Global ve Milletlerarası Alakalar, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Kontrol, Muhasebe ve Finans İdaresi, Muhasebe ve Finansal İdare, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Kontrol ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk İdaresi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Alakalar, Memleketler arası İlgiler, Milletlerarası Ticaret ve Finansman, Memleketler arası Finans, Memleketler arası Bağlar ve Avrupa Birliği, Milletlerarası İşletme, Memleketler arası İşletme İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Milletlerarası Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret ve Pazarlama, İdare Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk İdaresi, Sanayi ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve İdaresi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Kıymetlendirme, Girişimcilik, İslam İktisadı ve Finans, Global Siyaset ve Milletlerarası Alakalar, Sermaye Piyasaları ve Portföy İdaresi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Toplumsal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi İdaresi, Milletlerarası Finans ve Bankacılık, Memleketler arası Girişimcilik, Milletlerarası İşletmecilik ve Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve Finans, İdare Bilimleri kısımlarından yahut üstte sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

3 – 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Hukuk fakülteleri yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak yahut en geç kelamlı imtihan tarihinden 1 hafta evvel staj bitim evrakını Heyete verebilmek (staj bitim evrakını kelam konusu mühlet içerisinde getirmeyenler kelamlı imtihana alınmazlar),

4 – 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 – Sermaye Piyasası Kanunu ve öteki mali maddelere nazaran kabahat sayılan bir aksiyon hasebiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

6 – Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe karşıt bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır. Giriş imtihanının yazılı etabı, iki gün mühletle sabah ve öğlenden sonraları Uzman Yardımcılığı imtihanı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı imtihanı için beş farklı oturum biçiminde yapılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı basamağı İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olup, adaylar müracaat sırasında hangi kentte imtihana girmek istediklerini belirteceklerdir.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve tarihleri Konseyin resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

MÜRACAAT BİÇİMİ

İmtihan müracaatlarının 27.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri ortasında Heyetimiz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak tahsil evrakının fotokopisi ile birlikte en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00’a kadar elden yahut posta yoluyla Konseyin Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dahil 18.05.2021 tarihi saat 16:00’dan sonra Şura kayıtlarına giren müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA DAVET

Heyete yapılan müracaatlar, İmtihan Komitesince değerlendirildikten sonra yarış imtihanına katılabileceklerin isimleri ile imtihan başlama saati, Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır. Müsabaka imtihanına kabul edilecek adaylara Konsey yazılı, e-posta yahut telefonla ayrıyeten bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, “Sınava Giriş Belgeleri”ni Konseyce duyurulacak tarihler ortasında Şuramız resmi internet sayfasından alabilirler.

Konseyce daha evvel açılan imtihanlara iki sefer girip de muvaffakiyet sağlayamayanlar üçüncü bir imtihana alınmazlar.

İmtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kaidelerini taşımadığı halde gerçeğe ters bilgi verdiği yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı belirlenenler müsabaka imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

İMTİHANIN BİÇİMİ VE HUSUSLARI

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir.

Yazılı mesleksel imtihan aşağıdaki kümelere giren hususlardan yapılacaktır:

a) 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Uygar Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Asılları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Siyaseti.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve değerli evrak), Borçlar Hukuku (Genel kararlar ve özel borç ilişkileri), Uygar Hukuk (Başlangıç kararları, bireyler hukuku ve eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: Yönetim Hukuku, Ceza Hukuku (Genel kararlar ve özel hükümler),

C) Takip ve Yöntem Hukuku; Uygar Yordam, Ceza Adap, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Mevzular: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birine çevrilmesi,

KIYMETLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Üstte belirtilen yazılı imtihanlara ait imtihan kümesinin her biri için farklı oturum yapılacak olup, her küme için 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu kümelerin her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması mecburidir.

Yazılı imtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak takım sayısının dört katına kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

Yazılı imtihanı kazanan adaylar Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve “Başvuru Formu”nun ilgili öbür kısımlarının çevrimiçi olarak doldurulması istenir. Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından kelamlı imtihana gelindiğinde Konseye teslim edilir. Kelam konusu formu doldurmayanlar kelamlı imtihana alınmazlar. Yazılı imtihanda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Kelamlı imtihana çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.

Kelamlı imtihanda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci hususunda belirlenen temellere nazaran kıymetlendirilir.

Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için kurul lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı imtihan puanı ile yazılı imtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Kelam konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı lisan notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri, Şuranın www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak koşuluyla, atama yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere İmtihan Komitesi tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yeniden Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.

İmtihanda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İmtihan sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Komitesi tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama süreçleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde misyona başlamayan adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, atama sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kaidelerinden rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve tıpkı temellere nazaran atanacaktır.

İMTİHAN MÜRACAAT ADRESİ:https://sinav. spk.gov.tr/

SERMAYE PİYASASI ŞURASI

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

No:156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.