Saklı şahit ‘Yücel’, FETÖ’nün kaymakam yapılanmasını anlattı

0 6

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmasında aktif pişmanlık kararlarından yararlanmak isteyen eski kaymakam, bâtın şahit olarak soruşturmayı yürüten savcıya tabir verdi.

Ailesinin maddi durumu uygun olmadığı için dershaneye gidemediğini, dershanelerin fiyatsız deneme imtihanlarına girip derece yapmasının akabinde örgüt mensubu öğretmenler tarafından fiyatsız etütlere çağırılmasıyla FETÖ ile tanıştığını aktaran “Yücel” kod isimli bâtın şahit, “Bu teklif, bana ve aileme cazip geldi. Etütlere gitmeye başladım. Oradaki hocalar, bizi üniversite öğrencilerinin kaldığı örgüt meskenlerine davet etti. Bu konutlarda birinci vakitler risale ve dini sohbet daha sonra FETÖ’ye ilişkin kitaplar okutulup görüntüler izletilirdi.” dedi.

Bâtın şahit Yücel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazandıktan sonra örgütten uzaklaşmaya çalıştığını, örgüt konutlarında kalmak istememesi üzerine kendisinden sorumlu mahrem imamın “Burası büyük kent, maneviyatımızı müdafaamız gerekiyor, kalmasan bile gidip gelebilirsin.” diyerek ikna ettiğini, mezun olana kadar da örgütsel faaliyetlere devam ettiğini kaydetti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kurum imtihanlarına girdiğini, SGK müfettiş yardımcılığı imtihanını kazanıp işe başladığını söz eden Yücel, örgütün yönlendirmeleriyle kaymakamlık imtihanına girip kazandıktan sonra SGK’deki vazifesinden ayrıldığını belirtti.

Kaymakam adayı olduktan sonra oryantasyon kursu periyodunda örgütten kopmaya çalıştığını ileri süren kapalı şahit Yücel, şunları anlattı:

“Bir gün telefonum çaldı ve arayan devir arkadaşlarımdan biriydi. Bana periyottan diğer arkadaşlarla buluşacaklarını ve bu vesileyle öbür kaymakam adaylarıyla da tanışabileceğimi söyleyerek davet etti. Bir örgüt konutuna gittik. Orada birinci sefer ‘Suat’ kod isimli mahrem imamla tanıştık. Suat, beni tebrik etti ve mülakatta dayanak olduklarını söyleyerek örgütün güçlülüğünü hissettirdi. Bu halde beni kendi dönemim içinde örgüte ilişkin bir sohbet kümesine dahil etti.”

– Tıpkı sohbet kümesindeki örgüt üyeleri yakın ilçelere görevlendirilmiş

Kaymakamlık stajının akabinde birinci refiklik devrinde bir ilçedeki kaymakamın yanında yaklaşık 2 ay vazife yaptığını anlatan Yücel, “Kaymakamlık staj periyodunda sohbet kümesindeki tıpkı arkadaşlar birbirine yakın olan vilayet ve ilçelere görevlendirilirdi. Buradaki amaç bu yapıya mensup kaymakam adaylarının dağılmaması, birlikteliğin korunması ve sohbetin devamlılığının sağlanmasıdır.” bilgisini verdi.

O devirdeki kaymakam adaylarından sorumlu “Suat” kod isimli mahrem imamın bölgeye gelip, oradaki sohbetlerin devamını sağladığını ve sohbet ağabeyliği yaptığını aktaran Yücel, sohbet bittikten sonra da Suat’ın adaylardan “himmet” ismi altında para topladığını ayrıyeten bekar adaylara örgüt mensubu bayanlarla tanıştırma teklifinde bulunduğu aktardı.

Bu sürecin akabinde 3 ay süren teftiş stajı devrinde FETÖ üyesi kaymakam adayların yanında mülkiye müfettişleri olduğundan bir ortaya sık gelinmediğini, örgütsel toplantıların o periyotta 15 gün aralıklarla yapıldığını belirten Yücel, “Genelde öğretmenevi ya da polisevinde konaklama olurdu. Burada da tekrar örgütün mahremiyeti ismine kaymakam adaylarının kaldığı iki kişilik odalarda örgütsel sohbet yapılırdı.” bilgisini verdi.

– Kaymakam adaylarının öğreneceği yabancı lisanı bile mahrem imam belirlemiş

Yücel, daha sonra ikinci refiklik ve lisan kursu eğitim devri boyunca örgüt mensubu kaymakam adaylarının ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek iş ve işleyişi öğrendiklerini ve mahrem imamına bilgi verdiklerini kaydetti.

Saklı şahit Yücel, o devir şahit olduklarına ait şunları kaydetti:

“Yurt dışı stajına gitmeden evvel hangi lisanı öğrenmek istediğimiz ve hangi ülkeye gitmek istediğimiz kaymakam adayları tarafından tercih edilirdi. Yeniden bu tercihler mahrem imamın onayı olmadan yapılamazdı, yani tercihlerimizi ‘Suat’ belirlerdi. Birebir sohbet kümesindeki kaymakam adayları birebir lisanı tercih eder ve tıpkı ülkeye gönderilirdi. Kaymakam adaylarının yabancı lisan eğitimi bittikten sonra sorumlu mahrem imam kaymakam adaylarını meskenine davet ederek varsa o ülkede ya da yakın ülkeden gelecek bir mahrem imama devredeceğini söyler ve o ülkedeki mahrem imam ile yüz yüze tanıştırırdı.”

Bakanlığın, yurt dışına gitmeden evvel Ankara’da adaylara vize işlerini yapacak acente ve yurt dışında staj ilişkilerini ayarlayacak şirketle muahede yaptığını lisana getiren Yücel, “Yurt dışı stajı için gidilecek ülkedeki şirket yetkilisinin ve şirketin ismi ile telefon numarası bakanlıkça adaylara verilir, o ülkeye gidildiğinde bu şirket yetkilisi kaymakam adaylarını karşılar ve konaklama yerine götürülürdü. Ne tesadüftür ki o şirket yetkilisi daha sonra bütün kümeye örgüt toplantısı yapardı.” bilgisini verdi.

Bilinmeyen şahit Yücel, tabirini şöyle sürdürdü:

“Şirket yetkilisi bakanlıktan gelen yetkililerin o ülkedeki yabancı yetkililerle görüşmelerinde de tercüman olarak yer alır, tıpkı vakitte adayların staj raporlarını düzenleyip bakanlığa gönderirdi. Böylece kaymakam adayları her vakit örgütün markajı ve denetimi altında tutulurdu. Örgütten ayrılmak isteyen kaymakam adaylarının bunu gerçekleştirmesi zorlaştırılırdı.”

Yurt dışı eğitiminden sonraki tüm etaplarda FETÖ’nün mahrem imamlarının kaymakam adaylarını yakın takibe aldığını ve yönlendirdiğini vurgulayan Yücel, vazifeye başladıktan sonra mahrem imamın ya kaymakamların misyon yerine gittiğini ya da kendi bulunduğu kente çağırıp orada örgütsel toplantılara devam ettiğini kaydetti.

Bâtın şahit Yücel, darbe teşebbüsü sırasında misyonda olduğunu, o süreç sonrasında rastgele bir mahrem imamın kendisiyle irtibat kurmadığını, aktif pişmanlıktan yararlanıp örgüt mensubu olarak bildiği şahısları teşhis edeceğini de beyanına ekledi.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.