Sağlık Bakanlığı işçisine 4 ay müddetle ek ödeme

0 3

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SIHHAT BAKANLIĞINA BAĞLI SIHHAT TESİSLERİNDE MİSYONLU

ÇALIŞANA EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Misyonlu İşçiye Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

SÜREKSİZ UNSUR 4 – (1) 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört ay müddetle yer ve/veya işçi istikametinden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla çalışana ek ödeme yapılabilir. Bu halde yapılacak ödeme fiyatı toplamı mesai içi tavan ek ödeme fiyatını geçemez.”

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.