Polis Meslek Yüksek Okulu Hangi İllerde Var

0 2.089

Polis Meslek Yüksek Okulu hangi illerde var (2021 Güncel)

 1. İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
 2. Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
 3. Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu
 4. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu
 5. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
 6. Ankara Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, İstanbul İli Sarıyer İlçesi Gümüşdere köyü yakınlarında, Karadeniz kıyısında, yaklaşık 408.000 m² ‘lik alanda faaliyet göstermekte olup, Hazine tarafından tahsis edilen arazi üzerine, MERMERCİ ailesinin çoğunluk payına sahip olduğu AKFİL Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından, “Adile Sadullah MERMERCİ ” isminin verilmesi kaidesi ile 1993 yılında yaptırılmıştır.

2000 yılında ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Teşkilatını güçlendirme Vakfı tarafından aktarılan ödenekler ile (2) adet yatakhane bloğu, (1) adet Poliklinik bloğu ve (61) dairelik (3) lojman bloğu eklenmiştir. Müdürlüğümüze en yakın ilçe olan Sarıyer 17 Km, İstanbul-Taksim ise 45 Km. aralıktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz

 • 03.08.1998 tarihli Bakan oluru ile Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu olarak faaliyete başlamıştır.
 • 06.10.2001 tarih ve 24545 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2001/2999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı, 2 yıllık, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’na çevrilmiştir.
 • Okulumuz, 04.06.2006 tarih ve 2006/26188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar kurulu kararı gereği, 06.06.2006 tarihinde, Polis Meslek Yüksekokulu statüsü kaldırılmaksızın, fiili olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

2014 yılından itibaren ise Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Polis Meslek Yüksekokulu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu

01.09.1997 tarih ve B.05.1.EGM.0.72.17.01.02.97 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kurularak eğitim öğretime başlamış, Yüksekokulumuz kuruluşundan 25/08/2010 tarihine kadar Kastamonu Gölköy mevkiinde Ziraat Okulu binası olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle belirtilen yerde; 25/08/2010 günü itibariyle Saraçlar Mahallesi Huzurevi Caddesi, No: 52’deki yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Yüksekokulumuz toplam; 126.704 m2 alan üzerine kurulmuş olup, 3 katlı idari bina, 4 katlı 2 adet eğitim binası, 4 katlı 2 adet ve 5 katlı 1 adet yurt binaları, 2 katlı yemekhane binası, kapalı spor salonu, halı saha, 10 yollu 1 adet kapalı atış poligonuı, 1 adet açık atış alanı, 1 adet havalı tabanca atış poligonu ve 5 katlı kamu konutu olmak üzere toplam 9 farklı binadan oluşmaktadır.

Yüksekokulumuz eğitim binalarında toplam 34 derslik, yurt binalarında toplam 260 adet koğuş bulunmaktadır

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu, Bakanlar Şurasının 15.09.2008 tarihli kararının 08.10.2008 tarih ve 27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüzde eğitim ve öğretime devam eden 800 öğrencinin barınma gereksinimini karşılayan yatakhane ve eğitim binasının bulunduğu yeni bina, yönetim ve süreçlerin yürütüldüğü ünitelerin bir kısmının bulunduğu eski bina ile öğrencilerimizin kullanımına sunulan kapalı spor salonu, açık hava basketbol alanı, Açık tenis kortu, açık ve kapalı atış poligonu, yapay çim saha, halı saha, kondisyon salonları, Polis Savunma Taktikleri uygulama salonu, kantin, yemekhane, konferans ve sinema salonu, fotoğraf atölyesi, kütüphane ile kapalı alan 36.500. m² olmak üzere toplam 112.500 m² den teşekküldür.

İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu

Okulumuz Polis Okulu olarak birinci kez 23 Mayıs 1960 tarihinde, 150 öğrenci kapasiteli olarak şu an İzmir Bölge Polis Kriminal Laboratuarı’nın bulunduğu yerde açılmış ve bir müddet faaliyet göstermiştir. 16 yıllık bir hizmetten sonra 1976 yılında kapasitesi artırılmak üzere bugünkü okulumuzun bulunduğu alanda binaların (tesislerin) inşaatına başlanmıştır.

1976’da başlanarak 1985’te bitirilen hizmet binaları 12 Şubat 1985 tarihinde İzmir Polis Koleji olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu tarihten itibaren süratle çağdaş bir yapıya kavuşan okulumuz, gerek eğitim gerekse spor kompleksleri ile tam bir eğitim-öğretim kurumu olmuştur.

Daha sonra 7 Eylül 1992 tarihinde Bakanlık Makamının onayları doğrultusunda toplam 4 devir mezun veren İzmir Polis Koleji kapatılarak tekrar İzmir Polis Okulu’na dönüştürülmüştür. 1992’den bu yana Polis Okulu olarak hizmet veren okulumuzun ismi yeniden 7 Temmuz 1995 tarihinde Bakanlık Makamının onayları doğrultusunda Rüştü Ünsal Polis Okulu olarak değiştirilmiştir.

8 Ekim 2001 tarihli Bakanlar Konseyi kararı ile Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmüştür ve o tarihten bugüne kadar eğitim ve öğretime bu isimle devam etmektedir.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Samsun vilayet merkezine 23 km arada olup Atakum Belediyesi sonları içerisinde, Sinop karayolu üzerinde bulunmaktadır.

04.01.1982 tarihinde eğitim öğretime başlanılmış, 2001 yılında Polis Meslek Yüksek Okuluna dönüştürülmüştür.

Ankara Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu

Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu Projesi , 87.000 m2 kapalı alana sahip 2000 öğrenci kapasitesi olacak şekilde tasarlanmıştır.

Projede genel olarak;

 • Yatakhane bloğu
 • Derslik bloğu
 • Yemekhane bloğu
 • Nizamiye Binası (150 kişilik bekleme salonlu)
 • Gazino ve sosyal etkinlik bloğu
 • 1100 kişilik Konferans Salonu
 • Gerektiğinde birleşebilecek toplam 1000 kişilik 2 adet Kapalı Spor Salonu
 • 20’şer yollu Açık ve Kapalı Atış Poligonları
 • Açık Spor Tesisleri
 • 3000 kişilik Stadyum (Tören için de kullanılabilecek)
 • İş Ocakları
 • Açık Otoparklar
 • Sosyal Etkinlik Amfisi yer almaktadır.

Polis Meslek Yüksek Okulları Hakkında

Emniyet Teşkilatının muhtaçlığı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl müddet ile ön lisans seviyesinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık masraflarının devletçe karşılandığı mesleksel eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Yüksekokulların amacı öğrencileri;

  • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,
  • Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı
  • Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
  • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
  • Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
  • Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
  • Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
  • Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
  • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
  • Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
  • Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
  • Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
  • Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.