Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik

0 9

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Şurası Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI TAKIMLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ İMTİHAN İLE

GİRİŞ İMTİHANLARINA AİT YORDAM VE TEMELLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan “80” ibaresi “85” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 12 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Şurası tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Şurasının tahsis edeceği araştırma vazifelisi takımları için adayların muvaffakiyet sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı lisan puanının %30’u ve giriş imtihanı notunun %15’i dikkate alınır. Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerinin Yükseköğretim Şurası tarafından tahsis edilen öncelikli alan araştırma vazifelisi takımlarıyla ilgili imtihana çağrılacak aday sayısı, ilan edilen takımın üç katını geçemez.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel ilan edilmiş takımlara ait süreçler

SÜREKSİZ HUSUS 4 – (1) Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ilan edilen ve süreçleri devam eden takımlara yapılacak atamalarda 6 ncı unsurun dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten evvelki kararları uygulanır.”

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik kararlarını Yükseköğretim Heyeti Lideri yürütür.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.