Öğretim elemanı alım heyetlerinde ‘görev alanı’ karmaşası!

0 11

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ve giriş imtihanlarına ait yöntem ve asıllarla bu imtihanlara girecek adaylarda aranacak koşullar, 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmektedir.

Mezkür Yönetmeliğin, “Giriş İmtihanı Heyetinin Belirlenmesi” başlıklı 9 uncu hususunun 1 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarında giriş imtihanı heyeti; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim kısmı lideri, anabilim kısmı lideri yoksa kısım lideri, yabancı lisanlar yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi ortasından ilgili idare kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim kolu lideri, anabilim kısmı lideri yoksa kısım lideri, yabancı lisanlar yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı takım unvanının gerektirdiği misyon alanı ile ilgili olması temeldir.” kararı yer almaktadır.

Bilindiği üzere, akademik takımlar için yapılan giriş imtihanlarında oluşturulan heyetlerin adayların yeterliliklerinin objektif bir halde değerlendirebilmesi için ilgili alanda bilimsel açıdan uzman olmalarının garanti altına alınması kuşkusuzdur. Mezkür yönetmelikte, kurulacak heyetlerin atama yapılacak öğretim elemanı takım unvanının gerektirdiği “misyon alanı” ile ilgili olmasının temel olduğu söz edilirken, yönetmelikte yahut öteki üst mevzuatta “misyon alanı” kavramının tarifinin yapılmaması kimi problemleri beraberinde getirmektedir.

Bunu bir örnekle izah etmemiz mevzuyu daha anlaşılır kılacaktır. Örneğin, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Kısmına alınacak Öğretim Vazifelisi alımı için kurulacak heyette; “vazife alanı” sözü geniş yorumlanmak suretiyle “Hadis“, “İslam Hukuku“, “Kelam“, “İslam Tarihi” üzere başka uzmanlık alanlarında eğitim görmüş öğretim üyelerinin heyet üyesi olarak görevlendirilmesi, imtihanın akademik açıdan güzel bir değerlendirmeye tabi tutulmasını zorlaştıracaktır.

Kelam konusu durumu farklı disiplinleri ve ön lisans seviyesinde bir programı kapsayacak formda örnekle izah etmeye çalışalım. Örneğin Meslek Yüksekokullarında bulunan Bilgisayar Takviyeli Tasarım ve Animasyon Programı Öğretim Vazifelisi ilanında “Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Grafik Tasarım, Animasyon ve Oyun Tasarımı” mezuniyetlerinin arandığını varsaydığımızda; Mühendislik, Öğretmenlik ve Tasarım üzere birbirinden çok farklı alanları kapsayan bir alımda heyet belirlenirken “vazife alanı” sözü üzerinden gittiğimizde ilgili heyet üyelerinin “Bilgisayar Takviyeli Tasarım ve Animasyon” alanında eğitim görmeleri beklenmektedir. Lakin, üniversiteler bu alanda eğitim yahut deneyimi olanlar yerine ilanda belirtilen kısımlarda genel bir heyet kurma yoluna gitmektedir. Haliyle, bu durum giriş imtihanının arzulanan seviyede nitelikli yapılmasına da pürüz olmaktadır.

Üstte somutlaştırdığımız örnekler üzerine şunu söz edebiliriz ki; yönetmelikte kullanılan vazife alanı ibaresi muğlak bir kavram olup yoruma epey açık bir husustur. Münasebetiyle, bu konuda YÖK’ün yapması gereken “misyon alanı” sözünün tarifini mevzuatına ekleyerek giriş imtihanı süreçlerinin daha sağlıklı yürümesine vesile olmaktır.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.