Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

0 5

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Konservatuvar programları ile hoş sanatlar fakültelerinin yalnızca özel yetenek imtihanı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim kısımlarındaki öğretim lisanı Türkçe olan programlarına müracaatlarda Devlet hastanesi yahut Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi kaidesiyle,

a) Düzeltilmemiş pürüzü en az %70 yahut düzeltilmiş pürüzü en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Mani seviyesi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Pürüz seviyesi %40 ve üzeri ”yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

müracaat yapabilmeleri için yabancı lisan puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı lisan puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı lisan taban puanı kaidesini sağlamış sayılır.”

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 25 inci unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanları ile eşdeğerliği kabul edilen memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından en az 55 puan yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından bu puan muadili bir puan alınması zarurî olup, bu minimum puanların girilecek programların özelliklerine nazaran gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile hoş sanatlar fakültelerinin yalnızca özel yetenek imtihanı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim kollarındaki öğretim lisanı Türkçe olan programlarına müracaatlarda Devlet hastanesi yahut Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla,

a) Düzeltilmemiş mahzuru en az %70 yahut düzeltilmiş mahzuru en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Mahzur seviyesi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Mahzur seviyesi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

müracaat yapabilmeleri için yabancı lisan puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı lisan puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı lisan taban puanı kuralını sağlamış sayılır.”

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Yükseköğretim Şurası Lideri yürütür.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.