Kamuya birinci sefer atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak

0 8

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun 3. hususunun birinci fıkrasına nazaran, statüsü yahut çalıştırma haline bağlı olmaksızın birinci kere yahut yine memuriyete veya kamu misyonuna atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır.

Arşiv araştırmasında bakılacak kayıtlar ise şu biçimdedir:

“MADDE 4 – (1) Arşiv araştırması;
a) Kişinin isimli sicil kaydının,
b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hala aranıp aranmadığının,
c) Kişi hakkında rastgele bir tahdit olup olmadığının,
ç) Kişi hakkında katılaşmış mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci hususunun beşinci ve 231 inci hususunun onüçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden yahut sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların,
d) Hakkında kamu misyonundan çıkarılma ya da katılaşmış memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının,
mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.”

Bu hususa nazaran, kişi hakkında savcılıklarda soruşturma konusu olmuş olgularda, sonuçlanmış olsa dahi, kamu kurumlarında oluşturulan Kıymetlendirme Komitelerine iletilecektir.

Diğar taraftan, şu ünite ve vazifelere atanacaklar hakkında ise güvenlik soruşturması yapılacaktır:
– Saklılık dereceli üniteler
– Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, kıyı güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu çalışanı
– Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak işçi,
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler,
– Üst kademe kamu yöneticileri,
– Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan bireyler ile ulusal güvenlik açısından stratejik kıymeti haiz ünite, proje, tesis, hizmetlerde statüsü yahut çalıştırma biçimine bağlı olmaksızın istihdam edilenler

Güvenlik soruşturmasında ise, arşiv araştırmasındaki olgusal datalara ek olarak, istihbarat ünitelerindeki bilgilere, terör örgütleriyle irtibatı olup olmadığı tarafındaki gerekirse yerinde yapılacak araştırmada elde edilen bilgilere nazaran kıymetlendirme yapılacak.

– Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan isimli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm işçi
– Ulusal Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Ulusal Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler
Kaymakam adaylığına atanacaklar
– Kıyı Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler
– Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler
– Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumları ile akademi nam ve hesabına başka eğitim kurumlarında tahsil görecek öğrenciler
– Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile direkt yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.