Kamuda esnek çalışmaya ait genelge yayımlandı

0 5

14 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31454

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Husus: COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışanlarına Yönelik Önlemler

GENELGE

2021/8

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi emeliyle, bu salgınla çabayı ve salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama kaidesiyle:

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma üzere esnek çalışma formülleri uygulanabilir. Buna dair tarz ve temeller Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve bağlı kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli yönetimler, bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birlikleri için ilgisine nazaran vali yahut belediye lideri; başka kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,

– Ulusal istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan mühlet içerisinde gebe çalışanlar, süt müsaadesi kullananlar ile engelli çalışanlar,

– Sağlık Bakanlığı ve Ulusal istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan bayan çalışanlar,

idari müsaadeli sayılacaktır.

Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen vazifeye gelmedikleri mühlet zarfında idari müsaadeli ve istihdamlarına temel misyonlarını fiilen yerine getirmiş sayılır. Kelam konusu çalışanların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile öteki özlük hakları gizli olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları vazife yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında misyon mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine muhtaçlık duyulanlar misyonlarına dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve alakalı kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları için bakan, öbür kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; vilayetlerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

Ulusal yahut milletlerarası seviyede kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı yahut aktivitenin gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle video/tele konferans üzere sesli-görüntülü irtibat sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına ihtimam gösterilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm işçinin maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli aranın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte sürecinin yapılması üzere gerekli önlemler devam ettirilecektir.

2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

13 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.