Kamu kurumları, ek unsur 8 müsaadesini nereden alacak?

0 5

Bilindiği üzere, 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Çalışma Genel Müdürlüğü uhdesinde olan birçok vazife İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğüne devredildi.

Ekonomik İstikrar Paketinde, kamu işçisine ait iş ve süreçler tek çatı altında yürütülecek açıklamasına rağmen, 73 sayılı CBK ile birlikte bahse ait çok başlılık devam etmektedir.

Bu karmaşa içinde sitemize gelen sorularda, kamu kurumlarının 657 sayılı Kanunun ek 8. hususu çerçevesinde işçi görevlendirmelerine ait “MÜSAADE ALINACAK KURUM”un ne olacağı konusunda bir karmaşa olduğu gözükmektedir.

657 sayılı Kanunun mezkur ek 8. hususunda, “Memurlar, süreksiz görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun müsaadesi ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen kaidelerle süreksiz vadeli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik vazifelileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda misyona ait 4 üncü ve daha üst bir dereceden boş bir takımın bulunması koşuldur.

b) Süreksiz müddetli görevlendirilen memurlar, süreksiz periyodik olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Süreksiz müddetli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik vazifelileri hariç olmak üzere, aylıkları ile başka mali ve toplumsal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların takımları ile bağlantıları, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Süreksiz periyodik görevlendirme müddeti bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik vazifelileri için süreksiz görevlendirme müddeti en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu müddet bir katına kadar uzatılabilir.

e) Süreksiz periyodik görevlendirmenin, memurların misyonuyla ilgili olması kuraldır.

f) Süreksiz vadeli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu faydası ve hizmet gerekleri sebebiyle muhtaçlık duyulması halinde kurumlarınca, Devlet İşçi Başkanlığının uygun görüşü alınarak öteki kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar süreksiz müddetli olarak görevlendirilebilir.” Kararı yer almaktadır.

703 sayılı KHK’da yer alan karar yeterince mülga Devlet İşçi Başkanlığının bu yetkisi mülga Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca yürütülmekteydi. 73 sayılı CBK ile mezkur Bakanlık 2’ye bölünmekle kalmadı çalışana ait yetkilerin birden fazla İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğüne kaydırıldı.

Lakin bu kaydırma yaparken, süreksiz görevlendirmeye ait “izin” verme hususu unutulmuştur.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.