Kamu çalışanına yönelik kritik düzenlemeler ve beklenen sonuçları

0 30

Kamu işçisine yönelik kritik düzenlemeler ve olası sonuçları

Daha evvelki yazılarımızda kamu işçisini ilgilendiren düzenlemelerin her geçen gün daha fazla dağınık hale geldiğini ve bütünlüğünün bozulduğunu söz etmiştik. Bu yazımızda 21 Nisan tarihinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan kamu işçi sistemine yönelik değişiklikler ve beklenen sonuçlarını açıklamaya çalışacağız.

Kararnamede hangi değişiklikler yapılmıştı?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde yer alan İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yetkileri 21 Nisan tarihli kararname değişikliği ile epeyce genişletilmiştir.

Diğer bir tabirle bu genel müdürlüğe Devlet İşçi Başkanlığı işlevleri verilmeye çalışılmış, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na ilişkin kamu işçisine ilişkin birçok yetki bu bakanlıktan alınarak bu genel müdürlüğe verilmiştir. Elbette bu tıp düzenlemeler yapılabilir. Lakin, değişikliğin sistemdeki oluşturduğu dağınıklık ile olası sonuçlarının gereğince düşünülmediği anlaşılıyor.

Takım ve açıktan atama müsaadelerini hangi kurum yapacak?

Yapılan kararname değişikliği ile 2 sayılı Genel Takım ve Adabı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki kamu kurum ve kuruluşlarının takım, durum, atama müsaadesi ve açıktan alım müsaadelerine ait olarak öngörülen iş ve süreçleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Tekrar kamu işçi istihdam planlaması ile işçi alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak yordam ve temellerin belirlenmesine ait iş ve süreçleri ile kamu işçi istihdam planlaması ile işçi alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak adap ve temellerin belirlenmesine ait iş ve süreçleri yürütmek de bu genel müdürlük tarafından yapılacaktır.

Ayrıyeten, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin çalışanı ile takım ve konumlarına ait iş ve süreçleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının takım ve unvan standardizasyonu, iş tahlilleri ve misyon tarifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu hususlarda gerekli uyumu sağlama da bu genel müdürlüğün misyonları ortasına verilmiştir.

Takım ve açıktan atama müsaadeleri işçi bilgi sistemi olmadan nasıl yapılacak?

Üstte belirtmiş olduğumuz misyonlar kamu işçi bilgi sistemi ile mümkün olabilecektir. Fakat, kararname değişikliği ile kamu işçi bilgi sisteminin Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na devredildiği anlaşılmaktadır. Yani kararname ile kamu çalışanı ile ilgili konularda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, işçi kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar ortası bilgi paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik uyumu sağlama vazifesi bu başkanlığa verilmiştir.

Elbette data paylaşımı ile bu tıp problemler aşılabilir denilebilir. Fakat, uygulamada bu cins data paylaşımının ve bir kurumdaki dataların öbür bir kurumun müdahalesine açılmasının çok büyük problemler çıkardığını da belirtmemiz gerekiyor. Yani davul bir yerde tokmak öteki bir yerde olsun anlayışı uygulamada yalnızca vakit ve kaynak israfı oluşturacaktır.

Başka yandan, kamu çalışanına ait birçok misyonun tekrar bu genel müdürlüğe devredilmesine karşın kamu çalışanına ait bilgilerin niye Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tutulması gerektiğini de anlamakta zorlandığımızı belirtmek isteriz. İşin doğrusu ise işçi bilgi sisteminin takım, açıktan atama müsaadeleri vb. birçok yetkiyi bünyesinde toplayan İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nde toplanmasıdır. İşin en doğrusu ise sistem bütünlüğü açısından kamu çalışanına ait bütün iş ve süreçlerin tek bir kurum tarafından yapılmasıdır.

Yeni düzenleme ile sistem daha da dağınık hale gelecektir

Yapılan düzenleme sonrasında kamu işçi sistemine ait iş ve süreçler çok modüllü bir hal almıştır. Kamu işçi sistemini bir bütün olarak bilenler yapılan düzenlemenin birçok ezayı beraberinde getireceğini görür, bilir ve düşünür. Yani takım ve durum ihdası ile açıktan atama müsaadesini veren bir kurum için kamu işçi bilgi istemi olmazsa olmaz bir işleve sahiptir. Âlâ de kamu işçi bilgi sistemi bir kurumda, takım ve konum ihdası ile açıktan atama müsaadesi verme yetkisi öteki bir kurumda ise ahenk nasıl sağlanacak, işler nasıl rasyonel bir halde yürütülecektir? Bu durumun düşünülmesi gerekiyor.

Özetle kamu işçisine ait misyonların bir kısmı Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nda, öteki kısmı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda, en büyük kesimi ise İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nde bırakılmıştır. Bu kesime bir de İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanına ait vazifelerini ek edersek sistem bütünlüğünün nasıl bozulduğu daha yeterli anlaşılacaktır. Elbette çok kesimli bir sistem tercih edilmişse buna bir şey diyemeyiz. Lakin, çok modüllü ve dağınık sistemlerin işlemesi ve çok fazla vakit ve kaynak harcamasına sebep olacağı üzere idaresi de epey zordur.

Kamu işçi rejimi hangi kurum tarafından düzenlenecek?

Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel gaye ve gayeler çerçevesinde; memur ve başka kamu vazifelilerinin tabi olacakları işçi rejimlerinin temel prensip ve temellerinin belirlenmesine, hukuksal ve mali statülerinin ve uygulama temellerinin tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, işçi rejimleri ortasında ahenk, istikrar ve uyumun sağlanmasına ait iş ve süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütme yetkisi de İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Ayrıyeten, memur ve öteki kamu görevlilerine ait mevzuat kararlarının uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı önlemleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek, kamu çalışanının yurtiçinde ve yurtdışında eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak, uygulamayı izlemek, pahalandırmak ve denetlemek, iç ve dış seyahat yevmiyeleriyle daima vazifeyle yabancı memleketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerinin tespitine ait iş ve süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütme yetkisi de İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Memur sendikalarının karşısına hangi kurum çıkacak?

Kamu işçi sistemindeki dağınıklığın en büyük derdi memur sendikaları ile 2021 yılında yapılacak toplu mukavelede ortaya çıkacaktır. Evvelce tek bir kurum tarafından sağlanan bilgiler artık çok fazla kurum tarafından sağlanmak zorunda kalınacaktır. Bu durumun toplu kontrat masasında zafiyet oluşturacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu nedenle toplu mukaveleyi yürütecek olan Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından ivedilikle önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Zira toplu mukavele masasına bu bakanlık oturarak sevk ve yönetim edecektir. Ümit ve temenni ederiz ki yapılan değişikliğin bütün boyutları düşünülmüştür de bizler mevzuyu yanlış anlamış ve aktarmış oluruz.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.