İflasa giden şirketler yaşatılacak

0 6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilgili kurumların temsilcileri ile hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda, İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikler masaya yatırıldı. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda hazırlanan taslakla, yürürlükteki mevzuatta tespit edilen birtakım sorunların tahlili amaçlanıyor.

Bu doğrultuda ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da topluca elden çıkarıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta, işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilecek. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse başka ayrı olacak. Tasfiye sürecinin daha süratli ve aktif bir halde yürütülüp tamamlanabilmesi gayesiyle, iflas yönetim memurlarından birinin mali müşavir, birinin hukukçu olması mecburiyeti getiriliyor.

İflas yönetim memurları listesine kayıt için de, Adalet Bakanlığı tarafından müsaade verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanması gerekecek. Bir memur, eş vakitli olarak beşten fazla belgede vazife alamayacak.

KONKORDATO DURUMU

Konkordato sürecinde borçluya ilişkin rehinli malın değeri düşecekse ya da koruması masraflı olacaksa satışına müsaade verilebilecek. Böylelikle alacaklının borcunun ödenmesi sağlanıyor.

Konkordatonun muvaffakiyete ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için ehemmiyet arz eden kontratlar devam edecek. Borçluya çok külfet getiren mukaveleler ise mahkemenin müsaadesiyle borçlu lehine feshedilebilecek.

Konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması durumunda, mahkeme, tasfiyenin kolay yola nazaran yapılmasına karar verebilecek. Bu durumda tasfiye daha süratli ve aktif yapılabilecek.

Yücel Kayaoğlu

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.