Hülle atamalara itiraz eden memura üniversiteden disiplin cezası!

0 3

Bir Üniversitede şef olarak misyon yapan müracaatçı, son yıllarda vazifede yükselme imtihanına tabi takımlara yapılan atamalarda Misyonda Yükselme Yönetmeliğinin aradığı bir alt takımda makul müddet çalışma ve eğitime katılma üzere kuralları aramaksızın atamaların yapıldığı, kimi çalışanın fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlikleri, meslek yüksekokulu sekreterliklerine (örneğin öğrencisi bile olmayan .. Meslek Yüksekokulu sekreterliğine) atandıktan sonra bu vazifelerde taban bir deneyim ve birikime sahip olacak kadar bir müddet geçmeden, birkaç gün ve birkaç ay sonra tekrar imtihansız olarak “Şube Müdürlüğü” takımlarına atama yapıldığı, üniversite içerisinde son on yıldır misyonda yükselme imtihanı yapılmadığı, bu yolla yıllarca şube müdürlüğü, hastane müdürlüğü ve müdür yardımcılığı üzere takımlara imtihan açılmayarak gelecek planı yapan şahısların hakkının gasp edildiği ve buralarda yığılmanın oluşmasına neden olunduğu, bu durum karşısında hak arama yolunda verdiği dilekçesinin makamın takdir yetkisinin sorgulanması olarak düşünülüp hakkında soruşturma açılması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A unsurunun “Devlet memuru vakarına yakışmayan tavır ve davranışta bulunmak” halinde düzenlenen (e) bendi yeterince “UYARMA” cezası verildiği, vazifede yükselme imtihanının makul aralıklara yapılmasını, kendini yetiştirmiş, bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmiş insanlara imkanların açılmasını, haksız maddi ve manevi çıkarlara pürüz olunmasını; ayrıyeten dilekçesi sonrasında tarafına verilen uyarma cezasının kaldırılmasını talep etmiştir.

Üniversite, bahis hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna verdiği karşılıkta; Üniversite bünyesinde fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine yapılan atama süreçlerinde mevzuatın uygulandığı ve verilen disiplin cezasının kaldırılmasının mümkün olmadığını tabir etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararda özetle;

1- Üniversite tarafından son 10 yıl içerisinde açılan misyonda yükselme imtihanlarına ve bahsi geçen takımlara yapılan atamalara ait onaylar ile ilgililerin hizmet evraklarının gönderilmediği, başvuranın kuşkularının gerçek olma ihtimalini güçlendirdiği, bu açıdan, yönetimin başvuranın haklı bir beklentiyle yazdığı dilekçesine karşılık vermeyerek dilekçe hakkına ve hak arama özgürlüğüne karşıt hareket ettiği üzere işçi ve kamuoyu nezdinde kuşku uyandıran süreçler bulunmasına karşın bunlara açıklık getirmeyerek “şeffaflık” unsuruna de ters hareket ettiği,

2- Başvuranın dilekçesi üzerine açılan disiplin cezasının verilme nedeninin, dilekçesinde makamın takdir yetkisinin sorgular nitelikte tabirler yer aldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve başvurana ceza verildiği, bu taraftaki bir süreçle atama konusunda takdir yetkisine sahip olan üniversitenin sav edildiği üzere atamalar yaptığını zımni bir halde kabul ettiği, bu durumun da başvuranca sorgulanması nedeniyle ilgiliye ceza verilmesinin hakkaniyete ve ölçülülük prensibine uygun olmadığı,

3- Disiplin cezasının geri alınması bakımından ise, disiplin amirlerince verilen karaların itiraz mercii olan disiplin şuralarına yapılan itirazın kabulü halinde değiştirilebildiği, yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine idarece yeni bir disiplin cezası verilebildiği ve muhakkak mühletler geçtikten sonra disiplin amirlerince silinebildiği konuları da dikkate alındığında, Anayasa ile düzenlenen bir şikayet mercii olan Kamu Denetçiliği Kurumunun kararları üzerine de kelam konusu disiplin cezalarının kaldırabileceği, bunun ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunca hukuka ve hakkaniyete tersliği tespit edilen disiplin cezasının idarece geri alınmasında türel bir pürüzün olmadığı,

Kararına varılarak, üniversitenin periyodik olarak vazifede yükselme imtihanı açmasına ve hukuka muhalif olarak verilen disiplin cezasının kaldırılması konusunda Üniversite Rektörlüğüne TAVSİYE KARARI verilmiştir.

İŞTE KDK KARARI!


Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.