FETÖ’nün 5 kanaldan beslenen kirli para havuzu deşifre oldu

0 5

Başsavcılık, örgütün borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik ve hibeler yoluyla gelir elde ettiğinin altını çizdi. İddianameye nazaran FETÖ, kamu yerlerinin vakıf, dernek yahut eğitim kurumlarına bedelsiz bölümünü sağladı. İş adamlarından şantaj ve tehdit yoluyla para koparıldı. Zekat ve burs ismi altında toplanan paralarla memurlardan kesilen ‘ilk maaş’ ve himmet parası da kıymetli gelir kalemleri oldu.

FETÖ’nün bankası Bank Asya’nın müsadere edilmesi için dava açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde çarpıcı tespitlerde bulundu. Örgütün gelir kaynaklarını kamu kaynaklarından elde edilen gelirler, iş adamlarından sağlanan gelirler, gönüllülük asıllı gelirler, STK’lardan sağlanan gelirler ve eğitim faaliyetleri gelirleri olarak 5’e ayıran savcılık, bu başlıkları da en ince detayına kadar ayrıntılandırdı.

KAMU KAYNAKLARI ÖRGÜTE AKTI

Örgütün en büyük gelir kaynağında birinci sırayı “Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler” aldı. Başsavcılık, örgütün borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik ve hibeler yoluyla gelir elde ettiğinin altını çizdi. Örgütün finans elde etmek için kamu içindeki gücünü kullanarak kamu ihalelerini örgütle ilişkili firmalara verdiği, rakip firmalar hakkında adli-idari süreçler yaparak örgütle irtibatlı firmaları kolladığına dikkat çekildi.

BEDELSİZ DEVRETMİŞLER

Kamu kurumlarında güçlü olan FETÖ’nün kamu topraklarını örgütle irtibatlı vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına bedelsiz devrettirdiği, belediyelerce imar değişikliklerinin örgütle alakalı vakıf, dernek yahut şirketler lehine yaptırdığı, yeniden örgütün TİKA’da vazifeli elemanları vasıtasıyla iş irtibatlarını sağlama karşılığı örgüt ismine iş adamlarından para aldığı ve kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde örgüte yakın firmaların kayırılarak FETÖ’ye finans sağlandığı belirtildi.

İŞ ADAMLARINI ŞANTAJ VE TEHDİTLE SOYDULAR

FETÖ’nün iş adamlarından da gelir elde ettiğinin belirtildiği iddianamede, örgütle ilişkili olmayan iş adamlarından şantaj ve tehdit yoluyla para alındığı söz edildi. İş adamlarının isimli ve idari süreçlerinin lehe sonuçlandırılması karşılığında para alan örgütün, iş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zaafiyetlerini kullandığı da iddianamede yer aldı. Örgütün iş adamlarının ses ve imaj kaydını alarak şantaj ve tehdit yoluyla paralar aldığı belirtildi.

FETÖ’NÜN İSTEKLİ KÖLELERİ

İddianamede örgütün finans kaynakları sıralamasında üçüncü sırayı gönüllülük temeline nazaran sağlanan gelirler alıyor. FETÖ’nün Kurban Bayramı öncesi kurban parası, Türkiye’nin çabucak her vilayet ve ilçesinde de mütevelli heyetleri oluşturarak zekat ve burs topladığı başsavcılıkça tespit edildi. Örgüte bağlı devlet memurlarının maaş ve ödüllendirmelerinden yüzde 5-10 himmet alınması ve devlet kurumlarına yerleştirilen FETÖ’cülerin birinci maaşlarını örgüte vermesiyle elde edilen paralar da örgütün gelir kaynakları ortasında gösterildi.

STK’LAR ÖRGÜTE PARA BASTI

Örgütün gelir kaynaklarında dördüncü sırayı sivil toplum kuruluşlarından sağlanan gelirler oluşturuyor. TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar ile örgütün yazılı ve görsel medya dalından gelen reklam paraları da gelir kaynakları ortasında. FETÖ’ye bağlı Kimse Yok Mu ve gibisi STK’lar aracılığıyla toplanan paralar ile örgütün ticaret odalarını ele geçirip kamu hizmet alımları rayiç bedel belirlenmesinde örgütle bağlı vakıf, dernek ve firmalar lehine karar verilerek elde edilen gelir de iddianamede yer aldı.

OKULLARDAN FETÖ HAVUZUNA

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede FETÖ’nün gelir kaynakları ortasında, örgütün eleman gereksinimini karşılayan eğitim faaliyetleri de yer aldı. İddianamede; yurt dışı ve yurt içinde örgütle irtibatlı kurumlarda okuyan öğrencilerden alınan paralar ve öğrencilerden fiyat alındığı halde iş adamlarından “fakir öğrencilerin okutulacağı” argümanıyla burs ismi altında toplanan paraların da örgüte büyük bir gelir olduğu açıkça söz edildi.

Paralar Bank Asya’da aklandı

FETÖ’nün himmet, kira, burs, aidat, kurban, pay, zekat, üşür, çadır, ramazan ismi altında topladığı paraları sisteme sokmak için izlediği yollar iddianamede ayrıntılıca anlatıldı. FETÖ’nün şahıslardan topladığı paraları direkt örgütün vilayet ve ilçelerdeki finans sorumlularına aktarmak yerine, örgütün kendisine bağlılığı konusunda kuşku duymadığı ve mutemet tayin ettiği iş adamlarına verdiği belirtildi. Dikkat çekmeyeceği için seçilen iş adamının, gerektiğinde örgüt parasını kendi parasıymış üzere bankaya yatırabileceği, bu yolla da örgütün o parayla ilgisi olduğuna dair oluşabilecek meselelerin ortadan kaldırıldığı anlatıldı. Örgüt paralarını elinde tutan iş adamlarının, toplanan paraların bir kısmını bulunduğu yerleşim yerindeki örgüt kurumlarının gereksinimleri için harcadığı ve mali istikametten meşakkat yaşayan örgüt kurumlarına takviye sağladığı da iddianamede yer aldı. İddianamede örgütün düzenlediği “Türkçe Olimpiyatları da cürüm örgütü için kıymetli bir gelir kaynağı olmuştur” detayı dikkat çekti.

Şahin Şen

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.