Ermeni tasarılarına karşı çift evreli strateji

0 4

Milliyet’ten BAŞKAN YILMAZ’ın haberine nazaran: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, hazırladığı “Çeşitli Ülke Parlamentolarında Kabul Edilen Ermeni Karar Tasarıları” başlıklı çalışmasında, bu hususta Türkiye’nin nasıl bir strateji izlediğini başka bir başlıkta ele aldı. Rapora nazaran, öncelikle karar tasarılarının kabulünü önlemek gayesiyle Dışişleri ve ilgili dış temsilcilikler aracılığıyla her seviyede şu ağır diplomatik teşebbüslerde bulunuluyor:

– Tüm Büyükelçilikler ve başka diplomatik temsilcilikler Ermeni soykırımı tezlerine karşı akredite bulundukları ülkelerdeki faaliyetleri yakından takip etmeleri ve bu tarafta bir gelişmeden haberdar olmaları halinde önlemesi için re’sen teşebbüste bulunmaları konusunda talimatlandırılıyor.

– Bu türlü bir gelişme yaşandığı vakit ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek bu teşebbüsün doğuracağı sakıncalar anlatılıyor.

– Kararın gündeme geldiği parlamentonun ehemmiyetine nazaran TBMM Lideri, Bakan yahut TBMM Dışişleri Komitesi Lideri, Dostluk Kümeleri Liderleri tarafından zıtlarına mektup gönderiliyor. Hususun aciliyet arz etmesi halinde Cumhurbaşkanı yahut Dışişleri Bakanı muhatapları ile telefon görüşmeleri de gerçekleştirebiliyor.

– İlgili ülkelerdeki büyükelçiler, mümkün olduğu kadar çok siyasi şahsiyetle görüşerek, bu türlü bir kararın kabulünün yaratabileceği sakıncaları anlatıyor.

Bütün bu gayretlere karşı parlamentolarında Ermeni savlarına ait açıklama yahut kararların kabul edildiği ülkelere karşı ise şu çerçevede reaksiyon gösteriliyor:

– Dışişleri Bakanlığı’nca bir açıklama yayınlanarak karara karşı reaksiyon ortaya konuluyor ve bu tıp teşebbüslerin ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekiliyor.

– Kararın niteliğine nazaran Cumhurbaşkanı, TBMM Lideri, Dışişleri Bakanı yahut TBMM Dışişleri Komitesi Lider, Dostluk Kümeleri Liderleri zıtlarına mektup göndererek duyulan rahatsızlığı iletiyor.

Raporda, Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerce Ermeni sıkıntısı hakkındaki gerçeklerin anlaşılması gayesiyle çok istikametli çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar şöyle aktarıldı: “Ermeni savlarını çürüten çok sayıda yayın hazırlanarak, dış temsilcilikler aracılığıyla yurt dışındaki siyasi karar mercilerine, parlamento üyelerine, akademisyenlere, gazetecilere, üniversitelere, kütüphanelere, öteki ilgili kişi ve kurumlara iletilmektedir. Uzman ve memleketler arası saygınlığa sahip yerli ve yabancı akademisyenler tarafından bahse ait olarak yazılan kitap ve makaleler de ilgili çevrelere dağıtılmaktadır.

Ermenilerin faaliyetlerinin ağır olduğu ülkelerde Dışişleri Bakanlığınca yerli ve yabancı bilim adamlarının iştirakiyle seminer ve konferanslar düzenlenerek gerek bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza gerek bu ülkelerin kamuoylarına Türkiye’nin görüşleri anlatılmaya çalışılmaktadır.”

Aktif teşebbüsler sonuç vermişti

1984 yılında Ermeni karar tasarısının ABD Senato Adalet Kurulu’ndan geçirilmesi üzerine Türkiye, “Türk-ABD Savunma Kurulu toplantıları ve askeri bağlantıların askıya alınması”, “İncirlik Üssü’ndeki F-16 uçuşlarının engellenmesi, Amerikan filolarına ziyaret yasağı konulması, Ermeni tasarısının geçmesi halinde 1990’da müddeti dolacak SEİA’nın uzatılmayacağı” biçiminde yansısını muhataplarına bildirdi. ABD idaresi, Türkiye’nin bu faal teşebbüsleri sonucu tasarının gündeme alınmasını engelledi. Ayrıyeten Senato 2019’da 1915 olaylarını oy birliğiyle soykırım olarak kabul ettiğini açıkladı, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi ve Dışişleri’nin aktif teşebbüsleri sonucu Trump idaresi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak gördüklerini ilan etmedi.

‘En büyük ziyanı Türkiye görmüştür’

“Bütün eforlara karşın, Ermeni karar tasarılarından en büyük ziyanı Türkiye görmüştür” denilen raporda, Türkiye’nin sarf ettiği eforun önemli yük oluşturduğu söz edilerek şunlar kaydedildi:

“Türkiye diplomatik ünitelerini aylarca muhakkak bir Ermeni karar tasarısını geçirtmemek için tahsis etmek durumunda kalmıştır. Dünyadaki ülke sayısı göz önüne alındığında, bu türlü bir yolun başarısı da tartışmalıdır. Zira bir ülkede tasarının kabul edilmesi önlense bile, başkasında kabul edilme riski her vakit vardır. Ermeni tasarısı Türkiye’nin kimi kurumlarını vakit zaman felce uğratan ve ülkenin memleketler arası itibarını sarsan bir hal almıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, ülkelerin parlamentolarında kabul edilen karar tasarıları yoluyla Türkiye’nin soykırım tezlerini kabul etmesi, Ermenilerin ise bu tezlerden vazgeçmesi mümkün gözükmemektedir.”

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.