DPB’nin misyonlarını, İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı

0 4

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, mülga Devlet İşçi Başkanlığınca yürütülmekte olan kimi vazifeler, Cumhurbaşkanlığı ana hizmet ünitesi olan İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

İşte 1 sayılı CBK’ya eklenen husus mucibince, İşçi ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecek vazifeler:

“i) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel amaç ve gayeler çerçevesinde; memur ve öbür kamu vazifelilerinin tabi olacakları işçi rejimlerinin temel unsur ve temellerinin belirlenmesine, türel ve mali statülerinin ve uygulama temellerinin tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, işçi rejimleri ortasında ahenk, istikrar ve uyumun sağlanmasına ait iş ve süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
j) Memur ve öbür kamu görevlilerine ait mevzuat kararlarının uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı önlemleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek,
k) Kamu işçi istihdam planlaması ile işçi alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak yöntem ve asılların belirlenmesine ait iş ve süreçleri yürütmek,
l) 2 sayılı Genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takım, konum, atama müsaadesi ve açıktan alım müsaadelerine ait olarak öngörülen iş ve süreçleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
m) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin çalışanı ile takım ve konumlarına ait iş ve süreçleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
n) Kamu kurum ve kuruluşlarının takım ve unvan standardizasyonu, iş tahlilleri ve misyon tarifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu mevzularda gerekli uyumu sağlamak,
o) Kamu çalışanının yurtıçinde ve yurtdışmda eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak, uygulamayı izlemek, kıymetlendirmek ve denetlemek,

Fakat, 2828 sayılı Kanunun ek 1. unsuru mucibince toplumsal hizmet yurtlarında kalanların memur takımlarına atanmaları,engelli istihdamı ile şehit ve gazi yakınlarının atanmalarına dair vazifeleri Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı yürütecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini görmek için tıklayın

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.