AB İşleri uzmanlarının kanunla Dışişleri meslek mensubu olması Anayasa’ya ters mı?

0 10

7176 sayılı Kanunun 5. unsuruyla, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı işçisine yönelik kanuna süreksiz 7. unsur eklenmiştir. Bu süreksiz hususa nazaran; Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcıları, 6 ay içinde, bir sefere mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş imtihanlarından yalnız birisine, yaş hududu hariç olmak üzere, kanunda kayıtlı koşullar uyarınca girebilecektir.

Açılan davada, diplomatik memuriyet alımına ait süreçlerden geçmeksizin öteki bir alanda uzman olan bireylerin bir keze mahsus olmak üzere diplomatik meslek memurluklarına atanmasının kamu faydası gayesi taşımadığı tez edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının AB’ye üyelik mühletince Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış bağlantıların uyumu ve iştirak müzakereleri dahil tüm dış temasların yürütme misyonuyla yükümlü olduğuna dikkat çekerek, bu başkanlıkta çalışanların bir defaya mahsus olmak kaydıyla diplomatik memuriyete geçirilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin hukuka karşıt olmadığına karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.