2021 yılı Performans Programında neler var?

0 7

Çalışma hayatını ilgilendiren ve baş yorulmasını gerektiren kritik bahisler

Çalışma hayatında her vakit teori ile pratik biri biriyle uyuşmaz ve pratiği teoriyle uyuşturmaya çalıştığınızda da önemli çatışmalar çıkabilir. Münasebetiyle bu alanda düzenleme yapmak epey zordur. Devlet, sendikalar ve çalışanlar ile patronların çıkar çatışması olduğu için uzlaşı epey zordur. Bu nedenle de bu üçlünün birebir noktada birleşmesi her vakit mümkün olmaz. Bugünkü yazımızda Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatıyla ilgili 2021 yılı Performans Programı’nda yer alan değerli düzenlemeleri ve bu alanda ayrıca yapılması gereken konuları açıklamaya çalışacağız.

2021 yılı Performans Programında neler yer alıyor?

Kalkınma Planlarında ve Orta Vadeli Programlarda çalışma hayatıyla ilgili genel geçer birçok hususa yer verildiğini görürüz. Lakin, sonuçta planda ve programda yer alan hareketlerin birçoğunun gerçekleşmediğini görürüz. Bazen gerçekleşmeyen aksiyonlar gelecek plan ve programlara kopyala yapıştır olarak geçer yahut aksiyon olmaktan çıkarılır.

Bu çerçevede çalışma hayatıyla ilgili genel geçer çok hoş sözlere hem kalkınma planında hem de orta vadeli programda hem de performans programlarında rastlıyoruz.

Bilhassa Kalkınma Planı’nda yer alan; “çalışma şartları işgücü piyasalarına iştiraki, verimlilik artışını, kayıtlılığı, nitelik geliştirmeyi ve mesleksel eğitimi özendirici bir biçimde geliştirilecektir.” sözünün altına imza atmayacak aklı başında hiç kimse yoktur. Lakin bu işin nasıl olacağı ise üzerinde çok büyük bir gayret ve bilgi birikimi ile güzel bir uyumu gerektirmektedir.

Ne demek istediğimizi biraz açalım. Bakanlığın bu bahislerde sonuç alabilmesi için üniversitelerle önemli bir işbirliği yapması gerekmektedir. Ayrıyeten, TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak belirtilen mevzularda davetlere çıkılarak araştırma yaptırılması da kıymetlidir. Yoksa planda yahut programda çok hoş sözlerin yer almasının ehemmiyeti yoktur. Performans Programı’nda üniversitelerle işbirliği yapılacağına ait tek bir cümleye rastlayamadığımızı üzülerek belirtmek isteriz.

Tekrar “istihdam artışı ve nitelikli iş imkanları yoksullukla çaba ve gelir dağılımını düzgünleşme sağlanmasının asli aracı olacaktır.” sözü de epey değerlidir. Fakat, bu cins tabirlerin sonuca ulaşabilmesi için kamu kurumları ile üniversiteler ortasında önemli bir işbirliği sağlanması gerekiyor.

İşgücü piyasasının esnekliği ve sendikalar

Esnek çalışma tabiri denilince çabucak sendikalar huzursuz olmaktadır. Fakat, çağdaş dünyanın gittiği istikamet esnek çalışmadır. Bu nedenle emekçi sendikalarının kaygıları giderilerek bu hususta ikna edilmesi gerekmektedir.

Performans Programı’nda yer alan “İşgücü piyasasının esnekliğini geliştiren düzenlemeler, artan çocuk bakım hizmetleri ile eğitim imkanları ve istihdam odaklı siyasetler bayanların işgücü piyasasına husus yetkinliklerini geliştirecek ve iş hayatına daha ağır iştiraklerini destekleyecektir. Bayanların daha güzel işlerle işgücüne daha yüksek oranda katılması hane halkı gelirlerini artırarak tasarruflara direkt katkı verecek yatırımlar için finansman imkanları geliştirilecektir. İşgücü piyasasının gereksinimlerine yönelik esnek çalışma biçimleri aktifleştirilecek ve hususa ait kontroller artırılacaktır.” tabiri epeyce değerlidir.

Bu mevzularda sağlam adımlar atılabilmesi için üniversitelerle iş birliği epey değerlidir. Bilhassa yüksek lisans ve doktora tezlerinde bu bahislerde orjinal çalışmalar yaptırılması önemli katkı sağlayacaktır. Yeniden bu hususlardaki dünya örnekleri de sürece çok büyük katkı sağlayacaktır. Tahminen de Bakanlık bu bahislerde üniversitelerle önemli çalışmalar yürütüyordur. Elbette bundan memnunluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Üniversitelerle iş birliği nasıl hızlandırılabilir?

Daha evvelki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, kamu kurumları ile üniversiteler ortasındaki iş birliğini ve etkileşimi hızlandırmanın yolu alanında uzman öğretim üyelerinin kamu kurumlarında tam yahut kısmi vadeli görevlendirilmesinden geçmektedir. 2547 sayılı Kanun’un 38’inci unsuru çerçevesinde kısmi vadeli görevlendirmelerin yaygın bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Lakin, bu cins görevlendirmelerdeki fiyatın düşüklüğü değerli bir olumsuzluktur. Bunun için de bu hususun tekrar güncellenmesi gerekmektedir.

Bilhassa bu bahiste TÜBİTAK ve TÜSEB örnekleri incelenerek gerekli adımlar atılarak bilgi ile uygulamanın buluşması sağlanmalıdır.

Bayanların işgücü piyasasına iştirakleri kolaylaştırılacak

Performans Programı’nda yer alan; “Kadınların işgücü piyasasına iştiraklerini kolaylaştıracak ve istihdamlarını artıracak uygulamalar geliştirilecektir.” tabiri epey değerlidir. Lakin, Bakanlıkça uzunca bir müddettir doğum yapan memurların yarım vakitli çalışma hakkının kullanımına ait metot ve temeller yürürlüğe konulamamıştır. Kanun değişikliği 2016 yılında yürürlüğe girmesine karşın ikincil mevzuatın hala çıkarılamaması telaş vericidir.

Beyin göçünün nedenleri tahlil edilecek

Performans Programı’nda yer alan; “Ülkemizden yurtdışına yanlışsız yaşanan beyin göçünün nedenleri tahlil edilecek ve bu tahliller çerçevesinde nitelikli işgücünün ülkemizde kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.” tabiri ülkemiz açısından hayli değerlidir. Fakat, bu bahiste TÜBİTAK tarafından çalışmalar yapılmakta olup davete dahi çıkılmıştır. Bu nedenle Bakanlığın TÜBİTAK’la yakın iş birliği yapması gerekmektedir.

Yeniden “6735 sayılı Memleketler arası İşgücü Kanunu kapsamında yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmaya yönelik ülkemizde beyin gücünün teşviki bağlamında sektörel işgücü piyasası araştırmalarının ve tahlillerin yapılması memleketler arası işgücü siyasetimizin kurgulanması ve yürütülmesi manasında ortada uzun vadeli projeksiyonlar geliştirilmesini sağlayacaktır.” sözü de üzerinde önemli çalışmalar yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Ayrıyeten, “Uluslararası nitelikli işgücü ağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.” tabirinin de hayli kıymetli olduğunu düşünüyoruz.

İnsan kaynağının temininin aktifliği üzerinde çalışılacak lakin

Performans Programı’nda yer alan; “Kamu çalışanına ait kamu hizmetlerinin sunumunda kıymetli role sahip olan insan kaynağının temini faal ve verimli bir biçimde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.” tabiri de epeyce kıymetlidir.

Daha evvelki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, kamuya işçi alımında önemli problemler yaşanmaktadır. Bu nedenle KPSS tekrar merkeze alınarak kelamlı imtihanlardan istisnalar dışında vazgeçilmelidir. Bilhassa kamuya emekçi alımındaki kura uygulamasının nitelikli işçi istihdamını nasıl zedelediği görülerek biran evvel kura uygulamasından vazgeçilmelidir.

Kamu işçisine yönelik eğitimler geliştirilecek

Performans Programı’nda yer alan; “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışana yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.” tabirinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordineli yapılması gerekmektedir. Çünkü bu ofis bu mevzuda çok argümanlı çalışmalar yapmaktadır.

İstihdam teşviklerinin tesir tahlili yapılacak

Performans Programı’nda yer alan; “İstihdam teşviklerinin tesir tahlili yapılacak teşviklerin gereksinimlere nazaran tekrar tasarlanması sağlanacaktır.” tabiri ile verilen istihdam teşviklerinin tahlil gereğinin duyulması kıymetli bir adımdır. Maalesef yıllardır istihdam dahil olmak üzere verilen her türlü dayanağın tesir tahlilinin yapılmaması değerli bir eksikliktir.

Bilhassa de Ar-Ge işçi istihdamına verilen takviyelerin TÜBİTAK’la yapılacak ortak çalışmalarla arttırılması ülke açısından kritik kıymette sahiptir. Programda yer alan hareketler hayli pahalı olup, bunun hayata geçirilmesi için önemli bir emek, uyum ve bilgiye muhtaçlık duyulmaktadır. Görüleceği üzere yaptığımız açıklamalar tahlil, iş birliği, bilgi ve deneyim transferi, uyum, üniversite ve TÜBİTAK sözleri üzerinde gidip gelmiştir. Ümit ederiz ki ne demek istediğimizi anlatabilmişizdir.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.